• SGK Muayenelerinden (katılım payı hariç )%20
  • SGK Ameliyat ve  Tetkik  %10
  • Özel Muayene + Tetkik ve Ameliyatlardan % 10

Hastane ile yapılan anlaşmanın 2.maddesi gereği bu indirimden Denizli Ticaret Odası’na kayıtlı tüm üyelerin ortakları, Yönetim kurulu Üyeleri, Şirket Müdürleri ile Gerçek kişilerin kendisi ve bu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu birinci dereceden (anne, baba, eş ve çocukları) yakınları faydalanabilirler.