• Sigorta katılım payı hariç katkı payı üzerinden 10% indirim

Hastane ile yapılan antlaşmanın gereği bu indirimden Denizli Ticaret Odası’na kayıtlı tüm üyelerin ortakları, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Gerçek kişilerin kendileri ile birinci derece yakınları ( anne,baba, es ve çocuk) faydalanabilirler.