• Sigorta katılım payı hariç katkı payı üzerinden 15% indirim

Hastane ile yapılan anlaşmanın 2.maddesi gereği bu indirimden Denizli Ticaret Odası’na kayıtlı tüm üyelerin ortakları, Yönetim kurulu Üyeleri, Şirket Müdürleri ile Gerçek kişilerin kendisi ve bu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu birinci dereceden (anne, baba, eş ve çocukları) yakınları faydalanabilirler.